Lakipalvelut yksityisille

 

Toimistomme lakimiehet ovat helposti lähestyttäviä ja auttavat ammattitaidolla yksityishenkilöitä niin pienemmissä kuin suuremmissakin elämäntilanteissa.

Meillä on maksuton alkuneuvottelu, vaikka alkuneuvottelu ei johtaisikaan toimeksiantoon. Toimeksiannosta aiheutuvat kulut ja palkkiot pyritään aina kattamaan oikeusturvavakuutuksesta tai yleisestä oikeusavusta.

Useimmiten yksityishenkilö kääntyy ammattitaitomme puoleen, kun syntymässä on asunto- tai kiinteistökauppaa koskeva erimielisyys, kun vastaan on tulossa rikosprosessi tai työsuhderiita taikka sitten kun kysymys on avioerosta, lasten huoltajuudesta taikka esimerkiksi perunkirjoituksesta tai perinnönjaosta.

Palvelumme sisältää tyypillisesti tilanteen kartoittamisen, keskeisten juridisten näkökohtien selvittämisen päämiehelle, neuvonnan ja selkeiden toimintaohjeiden antamisen. Lisäksi suoritamme tarvittavat jatkotoimenpiteet aina erilaisten asiakirjojen laadinnasta sovintoneuvotteluiden käymiseen ja tarpeen vaatiessa oikeudenkäynnissä edustamiseen.

Tutustu tarkemmin eri osaamisalueisiimme:

Asunto- ja kiinteistöjuridiikka

Rikosoikeus

Työoikeus

Oikeudenkäynnit ja riitojen ratkaisu

Perhe- ja jäämistöoikeus

Vahingonkorvaus

Kuluttajansuoja

Ulkomaalaisasiat